SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Rening av förorenade vatten

Vi har flera mindre och mobila vattenreningsverk som kan anpassas för varje behov, men vi ställer även upp större specialanpassade reningsanläggningar på plats.

Vid våra andra processer görs även rening av de tvättvatten som cirkulerar i processerna.


Behandlingar

  • Sandfilterrening

  • Flockning, fällning, PH-justering

  • Kolfilterrening

Exempel på genomförda behandlingar

  • Rening av processvatten vid behandling av förorenade jordar

  • Rening av processvatten vid återvinning av halkbekämpningssand

  • Rening av processvatten vid återvinning av bildskärmar

  • Rening av olika förorenade processvatten vid Sakabs anläggning i Kvarntorp

  • Rening av förorenat vatten vid Finnboda varv

  • Rening av vatten från biltvättar i Karlstad

Vattenreningsverk och sedimentationsbassänger.

Vattenrening av processvatten vid behandling av blekjord förorenad med tunga industrioljor.