SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Sanering av skjutbana

Vårt uppdrag var att återställa marken efter en nedlagd skjutbana med tre skjutvallar.

Kulfångsanden innehöll blykulor och blyfragment.

SoilTech var huvudentreprenör för hela projektet. Kulfångsanden grävdes upp, fraktades bort och marken återställdes. Mängden var förhållandevis liten, därför gjordes ingen behandling på plats.

Resultat

  • Sandslänter renade från bly och blyfragment.

    Kulfångsanden grävdes upp, fraktades bort och marken återställdes.