SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Förorenade massor –
många är inblandade och
många är beroende av resultatet 

Både före och efter SoilTechs behandling finns det många inblandade, som är beroende av ett bra resultat.

Ett framgångsrikt saneringsarbete kräver kunskap och kontroll över de förorenade massorna och över hela processen från analys och planering, till hantering, sanering, efterbehandling och transporter.Demonstration på plats av process för rening av halkbekämpningssand.

Uppdragsgivare/samarbetspartners

Akzo Nobel
Eskilstuna Kommun
Försvarsmakten
Gatu och Fastighetskontoret, Stockholm
Golders Associates
Göteborgs hamn
Karlstad Energi
Landstingets Fastigheter, Stockholm
Peab
Polismyndigheten i Stockholms län
Ragnsells
Sakab AB
Sita Sverige AB
Skanska
Stadsdelsförvaltningar i Stockholm
Stockholms Stad
Storfors Kommun
Sweco
Vägverket


Fakta

Marknadsnamn: SoilTech

Reg firma: SRT, Soil Restore Technology AB

Org nr: 556519-8917

Etablerat 1998

Aktiekapital: 1.261.000:-

Styrelsens säte: Stockholm 

Adress: Box 70 337, 107 23 Stockholm

Telefon: 08-634 00 45

Fax: 08-634 02 30

Laboratorium i Vinsta, Vällingby 

Vd: Owe Nordström

E-mail: owe.nordstrom@soiltech.nu

Tekniskt ansvarig: Anders Östman

Vattenrening: Lars-Erik Glas

Processteknik: Michael Kierkegaard


Foldrar & Rapporter