SOILTECH LÖSER MILJÖPROBLEM

SoilTech AB
Box 70 337, 107 23 Stockholm
Telefon: 08-634 00 45
Fax: 08-634 02 30
owe.nordstrom@soiltech.nu

Startsida

Verksamhet/behandlingar

Återvinning/återanvändning

Konsulter

Fakta/samarbete

GENOMFÖRDA BEHANDLINGAR

PAH-förorenad lerjord från Sickla industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad
Xylen och färgrester i mark på färgfabrik
Tunga industrioljor och bly i blekjord från industri
PAH och bly i tunga lermassor
Blyfragment i skjutvallar
Kvicksilver och dioxin i gammal industrimark i Bengtsfors
Föroreningar från bottenfärg, TBT och oljerester i vatten
PAH, tungmetaller, oljerester mm i halkbekämpningsand från västra Stockholm


Vi avvecklar verksamheten.
All behandlingsutrustning är därmed till försäljning.

 

I pdferna nedan visas all utrustning.
Hör gärna av er för mera information, ev besök för att se utrustningarna och för prisuppgifter.
owe.nordstrom@soiltech.nu tel 0708-38 44 66 eller 08-634 00 45

PDF: Behandlingsutrustning Kumla
PDF: Behandlingsutrustning Upplands Väsby

SOILTECH NEWS

"SoilTech offers
environmental solutions
for sustainable remediation"

Read more...

SoilTech etablerar
en ny anläggning i Stockholmsområdet

Läs mer ...

Metalliskt kvicksilver ställde till stora problem

Läs mer ...

SoilTech expanderar

Mikael Haglund, tidigare laboratoriechef, började på SoilTech 31 aug. Han kommer att arbeta som konsult och med produktionsfrågor

Andreas Carlgren:

"...
återvinning framför deponi..."

Läs mer ...

Se filmen ...

Läs mer om behandlingen ...

Vi har specialiserat oss
på att lösa miljöproblem

Dagens och gårdagens industriella samhälle resulterar i en mängd miljöproblem. Förorenad mark, bottnar och vatten eller avfall med miljöfarliga ämnen är bara några exempel.

SoilTech är ett miljöföretag som kan lösa många av problemen – vi har löst miljöproblem som andra tidigare inte klarat av – och vi återvinner och producerar samtidigt renade och användbara produkter.

SoilTechs verksamhet:

  • Rening och återvinning av förorenade jordar

  • Rening och återvinning av förorenade vatten

  • Rening och återvinning av halkbekämpningssand

  • Rening och återvinning av bildskärmar

  • Processbarhetsanalyser och tester i pilotskala
Läs mer om vår verksamhet ...